Siirto- ja moderisointi toimitus Metsä Wood Estonia AS

MaNiTek on ollut kuluvan syksyn aikana vahvasti mukana Metsä Wood Suolahden jatkojalostuslinjojen siirtoprojektissa.

Olemme sitoutuneet tiukkaan aikatauluun ja vaativiin linjasiirtoihin. Siirtotöiden yhteydessä uusimme ja modernisoimme saha-, työstö- sekä jatkamislinjastoja.

Projekti on edennyt hyvässä yhteishengessä asiakkaan kanssa. MaNiTek on pysynyt suunnitellussa aikataulussa ja työt on tehty työturvallisuus huomioiden varmalla otteella.

Lisätietoa antaa Mauno Niskanen, +358 400 601 721.