Linjastot

Kokonaiset tuotantolinjastot tarpeidesi mukaan

Tuotantolinjastot

Valmistamme ja toimitamme kokonaisia tuotantolinjastoja asiakkaillemme avaimet käteen-periaatteella. Tilanteen mukaan voimme ottaa kokonaisvastuun tietyn tuotantolinjan toimitusprojektista, tai jakaa vastuun yhdessä muiden toimittajien ja tilaajan kanssa.


Suunnittelu

Huolellisella suunnittelulla varmistetaan linjaston sopivuus tilaajan tiloihin, sen käytettävyys, loogiset ja toimivat materiaalivirrat, sekä turvallisuus. Linjastoja mietittäessä layout-suunnittelun rooli korostuu ja se onkin yksi vahvuuksistamme.

Layout-suunnittelun jälkeen mekaniikka-suunnittelu ottaa vastuun siitä, että laitteet vastaavat tämän päivän standardeja ja pystyvät suoriutumaan tehtävästään vaaditulla tavalla.

Valmistus

Valmistuspuolella olemme omavaraisia monissa prosesseissa, mikä mahdollistaa nopean ja joustavan toiminnan. Pystymme tekemään itse osavalmistusta, hitsausta, teollista pintakäsittelyä sekä laitteiden kokoonpanoa.

Sähköosastomme valmistaa kaikki sähkö- sekä ohjauskeskuksemme ja näin toimien varmistamme, että automaatio sekä käytettävät komponentit ovat uusinta, toimivaa tekniikkaa. Kokoonpanemme ja koeajamme kaikki laitteet tehtaallamme ennen toimitusta asiakkaalle.

Asennus ja käyttöönotto

Tarjoamme myös valmistamiemme linjojen asennus ja käyttöönottopalvelua. Asennukset suunnitellaan etukäteen vaihe vaiheelta, jotta työ saadaan tehtyä sovitussa aikataulussa ja turvallisesti. Asennuksen jälkeen suoritetaan linjan käyttöönotto vaiheittain.

Käyttökoulutuksella haluamme varmistaa, että yrityksen tuotanto, huolto ja tarvittaessa koko henkilökunta saa opastuksen linjan ja laitteiden käyttöön. Näin lisäämme tuotannon ja henkilökunnan tehokkuutta ja työturvallisuutta

Sahauslinjat

Toimitamme erilaisia sahalinjoja asiakkaan tarpeen mukaan. Esimerkiksi kulmasahalinjoja, tai paloittelusahoja lopputuotteiden mitallistamiseen.

Työstölinjat

Toimitamme työstölinjojakokonaisuuksia levyn työstämiseen ja profilointiin.

Jatkamislinjat

Vanerin jatkamislinjoilla voidaan valmistaa suurempia tuotteita viistejatkamalla pienempiä vanerilevyjä isommaksi kokonaisuudeksi.

Lajittelulinjat

Levyn lajittelulinjoilla levyjä voidaan tarkastella erilaisin anturein, tai konenäön avulla riippuen linjan käyttötarkoituksesta.

Pinnoituslinjat

Pinnoituslinjoilla levyjä voidaan pinnoittaa halutulla pinnoitteella.

Muut tuotantolinjat

Valmistamme myös muita linjastoja räätälöitynä asiakkaan tarpeen mukaisesti.