Purku-, siirto-, ja asennustyöt

Pienistä projekteista suurempiin kokonaisuuksiin

Purku-, siirto- ja asennustyö

Laitevalmistuksen lisäksi suoritamme myös esimerkiksi tuotantolinjastojen siirtotöitä. Meillä on kokemusta useiden linjojen ja tuotantokoneiden siirtämisestä tehtaasta toiseen.

Purku- ja siirtotyöt on suunniteltava ja toteutettava huolella, jotta niiden uudelleenkasaus ja käynnistys sujuu ongelmitta. Projektinhallinta ja vakiintuneet, selkeät toimintatavat ovat suuressa roolissa työn onnistumisessa.

Palvelumme sisältää kaiken tarvittavan

Suunnittelu ja työn valmistelu

Siirrettävän kohteen kartoitus, dokumentointi, mittatyö. Liitäntätietojen ja muiden tarvittavien tekijöiden selvitys ja dokumentointi. Resurssitarpeen selvitys ja aikataulun laadinta. Mahdollisten muutostyötarpeen selvitys.

Purkutyö ja siirto

Purettavien positioiden merkkaus ja purkaminen osakokonaisuuksiksi. Pakkaustyö, pakkausten merkintä ja laitteisto suojaus kuljetuksen ajaksi. Kuljetusten organisointi, lastaus ja purkutyö.

Asennus ja kokoonpano

Positioiden haalaus ja linjaston asennus uudelle paikalleen asennussuunnitelman mukaisesti. Liitännät ja niiden testaus.

Testaus ja ylösajo

Linjaston ylösajo, mekaaniset ja tuotannolliset testaukset. Linjan kapasiteetin, käytettävyyden ja turvallisuuden varmistaminen. Samalla dokumentoimme tehdyt muutokset.